Žmonių bendravimas vertesnis už viso pasaulio auksą

Penktoji projekto “JO keliu” diena – Viso pasaulio auksas (cit. Atmink, kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą“, Jonas Paulius II). Tai paskutinė projekto veiklų diena. Braniewo grupė lankėsi Europos solidarumo centre Gdanske, tai puiki vieta parodyti Europos kovą už nepriklausomybę ir Jono Pauliaus II vaidmenį šioje kovoje. Dalį laiko skyrė Lietuvos nepriklausomybės atgavimo istorijai. Apžiūrėjo PAPAMOBILĮ - automobilį, kurį Jonas Paulius II naudojo pirmą kartą lankydamasis Lenkijoje. Plutiškių jaunimas Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčioje susitiko su kunigu teol. lic. Remigijumi Gaidžiu – tai žmogus, turėjęs laimę bendrauti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Popietėje abi grupės susitiko virtualioje erdvėje, pasidalino veiklų įspūdžiais, aptarė rezultatus ir įsivertino.

Tikimės, kad įgyvendintos projekto veiklos paskatins projekto dalyvius ir mokyklų partnerių bendruomenes rinktis popiežiaus Jono Pauliaus II parodytą gyvenimo kelią – dvasingo, moralaus, tolerantiško, pilietiško, savo kūrybiškumą ir veiklumą skatinančio žmogaus kelią.

Jaunimas stiprino pozityvų požiūrį į gyvenimą

Ketvirtąją projekto dieną (ji pavadinta Veiklus tikėjimas) Lietuvos ir Lenkijos jaunimo grupės stiprino savo pozityvų požiūrį į gyvenimą, kalbėjosi apie tai, kad labai svarbu net mažiausioje kasdienybės detalėje įžvelgti pozityvą, nestokoti optimizmo. Keliaudami „JO keliu“, vadovavosi tokiu Popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimu: „Tegul mūsų tikėjimas bus veiklus“.  Kadangi COVID-19 grėsmė pakoregavo visas projekto veiklas, skaitlingų susitikimų su vietos bendruomenėmis jaunimas neorganizavo, bet keliavo į tas vietas, kur vyko Jono Pauliaus II susitikimai su Lietuvos ar Lenkijos žmonėmis. Braniewo jaunimas lankėsi Sopote ir  Gdanske, čia 1987 m. į susitikimą su popiežiumi susirinko beveik milijonas žmonių. Tai buvo laikas, kai Lenkija kovojo už nepriklausomybę, o Gdanskas visada buvo kovos už laisvę simbolis. Vizitas buvo nepaprastai svarbus. Gdansko altorius laikomas gražiausiu iš visų Jonui Pauliui II sukurtų altorių per JO 100 piligriminių kelionių. Plutiškių jaunimas vyko į Kauną, čia 1993 m. Popiežius Jonas Paulius II susitiko su trimis dešimtimis tūkstančių Lietuvos jaunuolių. JIS sakė trokštąs, kad jaunimas būtų laimingas, ragino juos vengti klystkelių, savo būties gelmėse puoselėti Dievo žodį, praktikuoti sakramentus, kliautis Bažnyčia. Popiežius jaunuoliams linkėjo būti Bažnyčioje veikliems, stipriems, kupiniems šventos liepsnos. Ir jie (Braniewo ir Plutiškių jaunimo grupės) ten buvo: mąstė apie savo egzistenciją, kūrė ateities planus, svajojo...

 

Kūrybinių ieškojimų diena

(Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas „JO keliu“, 3 diena)

Gyvenimas yra talentas – teigė Popiežius Jonas Paulius II (cit. „Gyvenimas yra mums patikėtas talentas, kurį turime perkeisti, pagausinti ir paversti dovana“, Jonas Paulius II). Trečiąją projekto dieną Lietuvos ir Lenkijos jaunimas skyrė kūrybiniams ieškojimams, savo mėgstamų veiklų tobulinimui.  Lenkijos jaunimas kepė Popiežiaus Jono Pauliaus II mėgtą pyragą, pasidalino jo receptu. Sužavėta Lenkijos grupės kepamo pyrago vaizdu, Lietuvos grupė iškeliavo ieškoti idėjų kulinarinei kūrybai. Jų mokytoju tapo „Grūstės“ restorano „Pekinas“ šefas. Jis papasakojo, kad kinų virtuvėje vadovaujamasi keturiais principais: skonis, spalva, kvapas ir forma. Jų harmoningoje vienybėje glūdi kiekvieno patiekalo sėkmė. Lenkijos jaunimas eksperimentavo technologinėje veikloje – kūrė skudurines lėles, mėgino prisijaukinti molį. Lietuvos jaunimas ėjo tyrinėjimų keliu. Nors 1993 m., Jonas Paulius II apsilankymo Lietuvoje metais, jie dar nebuvo gimę, bet iš savo tėvų, senelių pasakojimų žino, koks svarbus tas vizitas buvo visiems Lietuvos žmonėms ir neseniai nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai - tiek politiškai, tiek dvasiškai, todėl leidosi į Popiežiaus Jono Pauliaus II lankytų vietų paieškas, mėgino pajusti tų vietų svarbą ir didybę. Kaip teigiama žiniasklaidoje, Jonas Paulius II yra keletą kartų pasakęs: „Pusė mano širdies – Lietuvoje!“ , todėl Lietuvos jaunimo grupė nuvyko į Leckavą, čia, kaip manoma, palaidota Popiežiaus senelė. Kapą žymi aukštas paminklas su jame sunkiai įskaitomais žodžiais, bet aiškiai matyti metai -1881-ieji. Keliaudami mėgino eksperimentuoti su naujosiomis technologijomis: meninių fotografijų kūrimas, filmavimas ir kt. Be to, daug judėjo, sportavo, grūdinosi jau vėstančios jūros bangose. COVID-19 virusas projekto dalyviams metė didžiulį iššūkį – įvykdyti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą nuotoliniu būdu. Kol kas viskas vyksta puikiai, jaunimas ir šioje situacijoje vadovaujasi Popiežiaus Jono Pauliaus mokymu: „ Nepaisant visko, vis tiek bus puiku. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai apsiauti patogius batus, nes visą gyvenimą turite išgyventi ...“

Savanorystei skirta projekto „JO keliu“ diena

Viename pamokyme gyvenimui Popiežius Jonas Paulius II kvietė: „Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų“. Todėl antroji projekto „JO keliu“ diena buvo pavadinta Taikos dovana – ji buvo skirta savanorystei. Jaunimas aplankė  „Penktos kojos“ namų, įsikūrusių Linksmakalnyje, gyventojus: atvežė jiems lauktuvių ir dovanų, pakalbino  ir pavedžiojo šunelius.

Pokalbis su „Penktos kojos“ darbuotojais – puiki savanorystės edukacija, nes organizacijos žmonės - jauni ir tikintys, kad kalnus galima nuversti, jei tik noro ir tikėjimo tuo, ką darai, turi.

Projekto dalyviai pasidomėjo ir vietovės istorija. Sužinojo, kad „Penkta koja“ įsikūrusi buvusio dvaro pastate, vokiečio savininko pavadintame Liustbergiu (vok. Lustberg – „linksmybių kalnas“). 1944 m. vasarą Linksmakalnyje įsikūrę rusų kariškiai buvusiame dvare įrengė KGB radiotechnikos užsienio žvalgybos ir diplomatinio ryšio su Vakarų Europa dalinį – ypač slaptą radijo žvalgybos centrą. Visiems atvira gyvenviete Linksmakalnis tapo 1993 m.

Pasižvalgę „iš paukščio skrydžio“, pasimėgavo pasakišku gamtos grožiu, nes „Penkta koja“  įsikūrusi Šventupės ir Jiesios upelių santakoje, o juk projekto dalyviai  atvyko nuo Jiesios ištakų!

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos ir Lenkijos Braniewo miesto Zespół Szkół Budowlanych jaunimas eina „JO (Popiežiaus Jono Pauliaus II) keliu“

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos ir Lenkijos Braniewo miesto Zespół Szkół Budowlanych jaunimo mainų projekto „JO keliu“ veiklos prasidėjo. Dėl COVID-19 projektas įgyvendinamas nuotoliniu būdu: organizacijų partnerių jaunimo grupės veiklas įgyvendina savo valstybėje, susitinka, bendrauja, rengia įgyvendintų veiklų pristatymus virtualioje erdvėje. Projekto dalyviai penkias jaunimo mainų dienas gyvens vadovaudamiesi popiežiaus Jono Pauliaus II pamokymais gyvenimui, tyrinėdami ir atrasdami šio jaunimo draugo pomėgius, gyvenimo principus ir vaidmenį kovoje dėl Lietuvos ir Lenkijos. Rengdamiesi pirmam virtualiam susitikimui  dalyviai rinko medžiagą ir parengė pristatymus apie popiežiaus Jono Pauliaus II vaidmenį mūsų valstybėms. Kiekviena mainų veiklos diena turi konkrečią popiežiaus Jono Pauliaus II pamokymo kryptį. Rugsėjo 21 d. – pirmoji projekto veiklų diena pavadinta Moralės logika (cit. „Tautų politika jokiu būdu negali nepaisyti transcendentinio, dvasinio žmogiškosios patirties lygmens“, Jonas Paulius II). Šią dieną Lietuvos ir Lenkijos jaunimas nutiesė virtualų draugystės ir bendradarbiavimo tiltą, susipažino ir pristatė planuojamas įgyvendinti veiklas.

1

2

3