DIENINIO TIPO VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA ‚PELĖDŽIUKAI“

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje 2018 metų birželio 3–15 dienomis vyko dieninio tipo vaikų vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovykloje ilsėjosi 15 vaikų.

 Darbą stovyklos ,,Pelėdžiukai“ dalyviai pradėjo dainos ir emblemos kūrimu. Stovyklautojai mokėsi dainuoti, spalvino pelėdžiuką - stovyklos simbolį. Jų įvairiaspalviai darbai puošė mokyklos stendą. Buvo sukurtos stovyklos taisyklės, skaitomos pasakos, piešiami mėgiami jų personažai.

 Antrąją stovyklos dieną buvo gaminamos vasaros girliandos, žaidžiami judrieji žaidimai su kamuoliais ir balionais, varžomasi orientacinėse varžybose, iliustruojami dienos veiklos įspūdžiai.

 Trečioji stovyklautojų diena prasidėjo pažintine kelione į Birštono kurortą. Čia jie aplankė Vytauto Didžiojo paminklą, užkopė į jo garbei pavadintą kalną, grožėjosi įspūdinga Nemuno vingio panorama. Užsukę į ,,Birutės‘‘ ir ,,Vytauto“ biuvetes ( trykštančias mineralinio vandens versmes ) stovyklautojai galėjo  karštą vasaros dieną atsigaivinti ir troškulį numalšinti  mineralinio vandens gurkšniais. Taip pat mėgavosi Kneipo teikiamais malonumais, ilsėjosi Birutės viloje, aplankė prie sanatorijos ,,Versmė“ esantį fontaną. Grįžę patirtus kelionės įspūdžius pavaizdavo piešiniuose.

 Ketvirtąją stovyklos dieną buvo žiūrimas filmas „Paslaptinga karalystė“ mokyklos bibliotekoje, entuziastingai ant asfalto spalvotomis kreidelėmis braižomas Plutiškių kaimo geografinis žemėlapis, piešiamas kaimo peizažas.

 Penktąją dieną stovyklos dalyviai keliavo į Marijampolę – Suvalkijos sostinę. Čia aplankė garsaus Lietuvos kalbininko J. Jablonskio paminklą, poezijos ir Pašešupio parkus, miesto atnaujintą sodą, žaidė, mėgavosi puikiu oru ir gamta. Po pietų dalyvavo šaškių varžybose.

 Antroji stovyklos savaitė prasidėjo kūryba iš plastilino, kankorėžių, buvo žaidžiamas stovyklautojų mėgiamas kvadratas, o po pietų visų laukiama šokių diskoteka. Buvo žiūrimas filmas ,,Bjaurusis Aš“. Stovyklos dalyviai pagal savo asmeninius poreikius atliko veiklas: vieni piešė kompiuterine programa, kiti – aktyviai varžėsi sportinėse varžybose. Antrosios stovyklos savaitės trečioji diena prasidėjo knygų skaitymu, mįslių minimu, patarlių rinkimu, varžytuvėmis mažosiose olimpinėse žaidynėse. Prieš paskutinioji stovyklos diena buvo skirta kelionei į Kazlų Rūdos miško muziejų ir virvių parką. Buvo dalyvauta akcijoje ,,Šiukšlėms – ne “.

 Stovyklos dalyviai atsisveikino paskutiniąją dieną kurdami atvirukus iš popieriaus aplikacijos, parašė atsisveikinimo laiškus stovyklos vadovėms, žaidė ir šoko.

 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos dieninio tipo vaikų vasaros poilsio stovyklos  „Pelėdžiukai“

2017 metų ataskaita

     20170710 102614

 

      Nuo gegužės 31d. iki birželio 13 d.  Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje vyko dieninio tipo vaikų vasaros poilsio stovykla  „Pelėdžiukai“. Joje dalyvavo nemažas būrys, norinčių turiningai praleisti 10 vasaros atostogų dienų. Kiekvieną rytą tradiciškai stovyklautojai pradėdavo rytine mankšta. Pirmąją stovyklos dieną dalyviai buvo supažindinti su stovyklos veiklos planu, dienotvarke, entuziastingai susikūrė stovyklautojo taisyklių atmintinę, žaidė judriuosius žaidimus gimnazijos stadione, o po sočių pietų perskaitytas pasakas iliustravo savo piešiniais.

Vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“

 

Jau daugelį metų iš eilės Plutiškių gimnazijoje mokslo metų pabaigoje, birželio 1 – 12 dienomis,  vyko vaikų dieninio tipo vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovyklai vadovavo muzikos mokytoja metodininkė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rasuolė Kazakevičienė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Jolanta Nejuviene. Stovyklą lankė ir joje dalyvavo 30 priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinių.

Pirmąją stovyklos dieną Pelėdžiukų stovykloje visi vieni su kitais susipažinome. Vėliau išsirinkome atsakingus stovyklautojus už lankomumą, drausmę bei atsakingus už maisto paruošimą. Vėliau visi gavo po pelėdą, kurią nusispalvino, išsikirpo ir prisitvirtinę ant siūlo ir nešiojo ant kaklo visos stovyklos metu.

Visos stovyklos metu vaikai užsiminėjo įvairiomis veiklomis. Kiekviena diena prasidėdavo visiems susirinkus į klasę ir pasisveikinus vieni su kitais, susižymėdavome lankomumą, susipažindavome su saugumo instruktažais, jei jie būdavo būtini tos dienos veikloms. Po to darydavome rytinę mankštą.  

 

Vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“

Kaip daugelį metų iš eilės taip ir šių mokslo metų pabaigoje, birželio 2 – 13 dienomis, Plutiškių vidurinėje mokykloje, vyko vaikų dieninio tipo vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovyklai vadovavo muzikos mokytoja metodininkė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rasuolė Kazakevičienė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Jolanta Nejuviene. Stovyklą lankė 30 tos pačios mokyklos priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinių.

Vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais birželio 3-14 dienomis Plutiškių vidurinėje mokykloje vyko vaikų dieninio tipo vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovyklai vadovavo muzikos mokytoja Rasuolė Kazakevičienė kartu su spec. pedagogė Evelina Kašauskiene. Stovyklą lankė 30 tos pačios mokyklos pradinių klasių mokinių.

Stovykla vaikus pakvietė užsiimti įvairiomis aktyviomis ir kūrybiškomis veiklomis. Kiekviena diena prasidėdavo bendru pasisveikinimu, veiklos plano aptarimu, saugumo taisyklių priminimu, jei jos būtinos tos dienos veikloms. Po to  rytinė mankšta ir judrieji žaidimai. Devintą valandą ėjome pusryčiauti. Po pusryčių užsiimdavome tą dieną numatyta kūrybine veikla, o po pietų, jei būdavo geras oras, laiką leidome mokyklos stadione. Laikas stovyklautojams bėgo tiesiog nepastebimai.

Pirmąją stovyklos dieną „Pelėdžiukų“ stovykloje visi vieni su kitais susipažinome, išsirinkome atsakingus už lankomumą, drausmę bei maisto paruošimą. Vėliau visi kūrė stovyklautojo ženklelį - tai pelėda, kurią kiekvienas nusispalvino, išsikirpo ir nešiojo visos stovyklos metu.

Labiausiai įsimintina veikla stovyklautojams buvo draugystei skirta diena, kurios metu vaikai savo geriausiam draugui rašė laišką, dar nemokantys rašyti piešė. Vėliau visi kartu kūrė draugystės medį. Vaikai piešė ir iškirpo medžio lapus, kitoje pusėje rašė palinkėjimą savo draugui. Visi lapai buvo suklijuoti ant medžio šakos, kuri stovėjo visos stovyklos metu.

Kita veikla, sulaukusi ne mažesnio vaikų susidomėjimo ir entuziazmo, – akcija  „Šiukšlėms NE“. Jos metu vaikai su stovyklos vadovėmis išėjo į Plutiškių kaimą rinkti šiukšlių. Jos metu stovyklautojai diskutavo apie gamtos išsaugojimo svarbą ir jos taršą. Norėdami parodyti, kokia svarbi jiems yra juos supanti aplinka, vaikai varžėsi, kas daugiau surinks šiukšlių.

Stovyklos metu vaikai šoko, vaidino, dainavo, piešė, lankstė iš popieriaus, karpė ir t.t. Paskutinę stovyklos dieną vaikai lankstė, piešė ir spalvino drugelius, pritvirtino juos prie pagaliuko ir susmaigstė pievelėje prie įėjimo į mokyklą, kaip padėką už gerai ir smagiai praleistą laiką stovykloje. Iš šių drugelių sudėjo linksmą veidelį, kuriuo norėjo parodyti, kokie esame linksmi, kūrybingi vaikai. Vėliau visi stovyklautojai gavo padėkas ir diplomus už pasižymėjimą stovykloje, atliktas veikas. Po oficialios dalies su vaikais buvo atsisveikinta ir palinkėta geros, linksmos, turiningos vasaros.

Rasuolė Kazakevičienė,

Stovyklos „Pelėdžiukai“ vadovė