Etnokultūros (šv. Agotos) diena,

Skirta Lietuvos 100-čiui paminėti

„Lietuva, duonos plutele skalsi, šimtmečiais mūsų esi“

Plutiškių gimnazijoje vasario 5 d. įvyko renginys  „Lietuva, duonos plutele skalsi, šimtmečiais mūsų esi“. Tai tradicinis etnokultūros renginys, Plutiškėse švenčiamas per šv. Agotos, duonos globėjos, dieną. Šių metų renginį mokiniai skyrė Lietuvos 100-čiui paminėti.  Po iškilmingosios renginio dalies, kai Plutiškių šv. Juozapo parapijos kun. teol. lic. Remigijus Gaidys pašventino duoną, kurios po riekelę išsidalino ir į namus išsinešė visi bendruomenės nariai, mokiniai ragavo duoną ir dalinosi patiekalų receptais. Jų suskaičiavo per šimtą: tai ir įvairūs duonos receptai, ir šventiniai pyragai, ir pusryčių bandelės, duoniukai, paplotėliai, įvairios duonos mišrainės ir netgi mutinys. Kitoje šventės dalyje mokiniai vardijo patarles ir priežodžius apie duoną - jų irgi rado šimtą. Šventę paįvairino liaudies dainos, šokiai ir žaidimai: lenktynės maišuose, plunksnos mėtymas, „kaliošų“ mėtymas į taikinį, žirnių nešiojimas šaukštais, mūšis su maišais ir kt. Duona – vienas seniausių mūsų valgių. Jai skirta daug gražių žodžių, eilėraščių, dainų, jai skirta ir viena ugdymo(si) diena Plutiškių gimnazijoje.

Šv.  Agotos dieną Plutiškių gimnazijos bendruomenė apipynė šokių gijomis

 

                Duona kasdieninė, duona šventa... Su duona pasitinka, su duona išlydi – tokie mūsų tautos papročiai.

2017 m. vasario 6 d. Plutiškių gimnazijos bendruomenė susirinko į jau tradicija  tapusį etnokultūrinį renginį – šv. Agotos (duonos) šventę (renginio iniciatorė bei organizatorė tikybos mokytoja Rūta Šiugždinienė). Kur jaunimas – ten linksmybės, kur duona - ten šventė. O kokia šventė be šokių ir dainų! Šiemetinę šventę susiejome su tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkursu „Visa mokykla šoka“, kurio tikslas – puoselėti tradicinius šokius, telkti ir vienyti mokyklų bendruomenes, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės jausmą. Jau nuo rudens vadovaujami mokytojos Editos Jūrienės mokiniai mokosi tradicinių, mūsų krašte populiarių ir dar menamų šokių. Mokiniai ne kartą bėgo konsultuotis į Plutiškių kultūros namus, kuriuose jau ne vieną dešimtmetį šiuos šokius populiarina folkloro ansamblis „Vabalkšnė“ (vadovė L. Vilčinskienė). Švęsdami Duonos (šv. Agotos) šventę ėjome duonos keliu – nuo sėjos iki lauko darbų užbaigimo apeigų. Renginį sudarė trys dalys: 1 – sėjos darbai, dainos, šokiai, žaidimai; 2 – rugiapjūtės dainos, žaidimai, šokiai; 3 – lauko darbų pabaigos apeigos, šokiai, dainos žaidimai. Buvo visko: ir komandinių užduočių, ir mįslių bei patarlių konkursų, ir ansamblio „Vabalkšnė‘ pademonstruoto javų kūlimo spragilais, rugiapjūtės pabaigtuvių ritualo, ir vaišinimosi duonos patiekalais, ir šventintos duonelės dalybų. Bet labiausiai jaudino akimirkos, kai visa bendruomenė (mokiniai, mokytojai, ansamblio „Vabalkšnė“ nariai) išėjusi į šokių aikštelę sutartinai šoko tautinius šokius. Plutiškių gimnazijos mokiniai ruošdamiesi šiai šventei išmoko ir šventėje energingai šoko tokius šokius/ žaidimus: „Graži mūsų šeimynėlė“, „Grečenikė“, „Pasėjau dobilą“, „Žilvitis“, „Žydi bijūnai vidury darželio“, „Ant kalno karklai“, „Pjoviau šieną per visą dieną“, „Malūnėlis“, „Ciceliukė Marceliukė“, „Transferas“, Oira oira“ ir kt. Etnokultūros (Šv. Agotos) diena – tai etninės kultūros bendrosios programos, integruotos į ugdymo procesą, dalis ir kasmet ji įspūdingai nuvilnija per  Plutiškių gimnaziją. Šįkart ji perbėgo tautinio šokio žingsneliu.