Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „ Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“

        Plutiškių gimnazijos mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Sonatos Kairienės, sėkmingai įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamą pilietinio ir tautinio ugdymo  projektą „ Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“. Projektine veikla buvo siekiama skatinti mokinius įsitraukti į realią visuomeninę veiklą, analizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės ekologinius, infrastruktūros pokyčius per pastaruosius 20 metų, plėtoti gebėjimus ir polinkius. Tai ekologijos ugdymo pratybomis grįstas projektas, kurio metu jauni žmonės savo veikla, dalyvavimu, tyrimais, skaičiavimais mėgino nustatyti, kokie pokyčiai ekologijos srityje įvyko per 20 Kazlų Rūdos savivaldybės gyvavimo metų. Visos veiklos turėjo keletą ekologinio domėjimosi krypčių: oras, vanduo, saulė (energija), žemė (gamta, medis), atliekos (rūšiavimas, antrasis gyvenimas). Projektas orientuotas į gamtos mokslų, ekologijos žinių tobulinimą, pilietinį ir tautinį mokinių ugdymą, domėjimąsi Kazlų Rūdos savivaldybės visuomeniniais pokyčiais ir progresu. Projekto veiklose dalyvavo 17 gimnazijos 8-IVg klasių mokinių.

        Kazlų Rūdos miško muziejuje mokiniai susipažino su Kazlų Rūdos miškų urėdijos istorija. Pagilino savo ekologijos, biologijos ir chemijos žinias. Buvo supažindinti su Kazlų Rūdos paskutinių dviejų dešimtmečių aplinkos ir ekologijos gerinimo pokyčiais. Mokiniai buvo labai žingeidūs: susidomėję klausinėjo, domėjosi, lygimo, analizavo įvairius eksponatus. Jie daug sužinojo apie miškininko profesiją.

Gimnazijos chemijos kabinete mokiniai tyrinėjo Plutiškių ežero vandenį, iš namų atsineštą geriamąjį vandenį  ir gimnazijoje naudojamą vandentiekio vandenį, aptarė tyrimo rezultatus. Lygino, analizavo rezultatus. Susipažino su pagrindiniais vandens kokybės rodikliais.

        Pažintinės-edukacinės ekskursijos į Kauno VII forto Jaunųjų mokslininkų laboratoriją metu mokiniai turėjo galimybę įvairiais būdais ištirti savo atsivežtus vandens, dirvožemio ėminius. 

        Raudondvario dvaro edukacinėje programos „ Aliejinių kvepalų gamyba“ metu susipažino su ekologiškų aliejinių kvepalų  gamybos procesu. Daug sužinojo apie natūralių kvepalų gamybą ir kvapų maišymą. Eterinių aliejų įvairovė leido pažinti kvapų pasaulį ir susikurti savo unikalius aliejinius kvepalus. Patys pasigamino savo sukurtos formulės kvepalus. Visi mokiniai su entuziazmu įsitraukė į šį kūrybinį, kvapnų darbą, praplėtė savo žinias apie ekologiškų produktų naudojimą.

        Norėdami išsiaiškinti realią ekologinę savo gyvenamosios aplinkos situaciją, projekto dalyviai apklausė 8-IVg gimnazijos klasių mokinius, iš kur jie namuose naudoja maistui vandenį, ar rūšiuoja šiukšles, kokių turi pasiūlymų atmosferos užterštumui mažinti. Apklausos rezultatai džiugina, nes Plutiškėse ir kituose Kazlų Rūdos savivaldybės kaimuose žmonės jau labai retai vandenį maistui semia iš paprastų šulinių, dažniausiai naudoja artezinių šulinių arba centralizuotų vandenviečių vandenį. Taip pat labai maža dalis apklaustųjų nerūšiuoja atliekų. Projekto dalyviai susidarė pozityvų požiūrį į visuomeninius pokyčius ir progresą Kazlų Rūdos savivaldybėje. Jie supranta, jog panaikinti jau padarytų nuostolių gamtai nebegali, tačiau gali pasistengti, jog ateityje situacija būtų valdoma. Tiki, kad situacija keisis tik į gerąją pusę, kad žmonių sąmoningumas didės.

        Projektas „Stebėkime pažinkime, tobulėkime“ mokiniams padėjo įtvirtinti chemijos, ekologijos žinias. Praplėsti savo akiratį, ugdyti bendradarbiavimą, klausti, analizuoti, diskutuoti ir pasijausti tikrais kūrėjais.

 Socializacijos projektas „ Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“

                      Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Sonatos Kairienės, sėkmingai įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamą vaikų socializacijos projektą ,,Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“. Projektas orientuotas į gamtos mokslų, ekologijos žinių tobulinimą. Šiais mokslo metais projekte dalyvavo 17 gimnazijos 8-IIg klasių mokinių.

Mokiniai dalyvavo Raudondvario dvaro edukacinėje programoje „Muilo gamyba“. Susipažino su muilo gamybos procesu. Patys pasigamino savo mėgstamos spalvos ir aromato muilą. Visi mokiniai su entuziazmu įsitraukė į šį kūrybinį ir  kvapnų darbą.

SPT1

SPT2

 

Birštono muziejuje mokiniai susipažino su Birštono mineralinio vandens šaltiniais. Edukacinėje programoje  „Mineralinio vandens šaltiniai“ mokiniai išgirdo kurorto įkūrimo istoriją,  mineralinio vandens gydomąsias savybes, jo gavybą ir pilstymą.  Daug emocijų sukėlė įvairaus mineralinio vandens degustacija.

SPT3 

Kėdainių AB „ Lifosa“ mokiniams teko pagilinti savo chemijos, ekologijos žinias. Čia mokiniai aplankė bendrovės muziejų, kuriame susipažino su istorine, archyvine medžiaga, produkcijos ir žaliavų pavyzdžiais. Mokiniai labai domėjosi įmonės veikla, klausinėjo, diskutavo. Edukacijos pabaigoje didelį įspūdį paliko fosfogipso kalnai (dar vadinami lietuvių „Alpėmis“), po kuriuos teko pavaikščioti, pamatyti visą įmonę iš viršaus, suprati jos dydį ir darbo mastus.

SPT4 

Virbalyje, senųjų amatų centre, mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „ Duonos kelias“. Čia teko susipažinti su  visu  duonos keliu, patiems suformuoti ir iškepti savo duonos kepalėlį. Kol duona kepė, mokiniams buvo ypač smalsu prisiliesti prie senųjų lietuvių liaudies amatų - virvių vijimo, žvakių liejimo, keramikos, audimo. Ši edukacija mokinius trumpam nukėlė į senovės Lietuvos kaimą.

Taigi, projektas „ Stebėkime pažinkime, tobulėkime“ mokiniams padėjo įtvirtinti chemijos, ekologijos žinias. Praplėsti savo akiratį, ugdyti bendradarbiavimą, klausti, analizuoti, diskutuoti ir pasijausti tikrais kūrėjais.

Gimnazistai įgyvendino projektą „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime-3“

Plutiškių gimnazijos mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Sonatos Kairienės, sėkmingai  įgyvendino  tęstinį Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamą vaikų socializacijos projektą „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime-3“. Projektas orientuotas į ekologinių, gamtamokslių žinių gilinimą. Geriausias būdas daugiau sužinoti – tai nuvykti, pamatyti ir išbandyti.

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre sužinojo apie atliekų rūšiavimo svarbą, realiai pamatė atliekų gausą, apsilankė atliekų rūšiavimo fabrike.

Marijampolėje  UAB „ Arvi fertis“ (čia gaminamos neorganinės trąšos) susipažino su  trąšų gamybos procesu. Sužinojo, iš kokių žaliavų jos gaminamos, iš kur žaliavos atvežamos, kodėl labai svarbu griežtai laikytis trąšų naudojimo taisyklių.

Kauno VII forto jaunųjų mokslininkų laboratorijoje dalyvavo edukacinėje programoje „Druskos sūrymas“. Šios programos metu mokiniai galėjo pasijusti tikrais jaunaisiais mokslininkais. Mokiniams buvo labai smalsu ir įdomu girdėti pasakojimą apie druskas ir  tiesiogiai patiems dalyvauti atliekant bandymus. Mokiniai domėjosi reakcijų rezultatais, daug klausinėjo.

Projektas „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“ mokiniams padėjo pagilinti chemijos, ekologijos žinias, ugdyti drausmę, išmokė analizuoti ir kelti hipotezes.

Projektas „Stebėkime , pažinkime, tobulėkime -  3“

Plutiškių gimnazijoje jau trečius metus įgyvendinamas Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamas vaikų socializacijos projektas “Stebėkime, pažinkime, tobulėkime - 3“. Šiais metais projektui vadovauja chemijos mokytoja Sonata Kairienė Projekto tikslas - ugdyti mokinių tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, skatinti ekologinį gyvenimo būdą, vykdant edukacines veiklas. Todėl spalio 24 dieną projekto dalyviai - II G ir IIIG klasių  mokiniai - vyko į pažintinę ekskursiją į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą. Renginio metu mokiniai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo centro veikla. Realiai pamatė atliekų gausą. Apsilankė atliekų rūšiavimo fabrike. Ši ekskursija mokiniams padėjo suvokti atliekų rūšiavimo svarbą.

IMG 2

IMG

Socializacijos projektas „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“ 2017 m.  ataskaita

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje rugsėjo- gruodžio mėn. buvo vykdomas tęstinis socializacijos projektas „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“. Projekto veiklą finansavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pagal vaikų socializacijos projektų rėmimo konkursą. Projekto tikslas- ugdyti mokinių tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, skatinti ekologinį gyvenimo būdą vykdant edukacines veiklas.

Projekto įgyvendinime dalyvavo 36 aštuntos- dvyliktos klasės mokiniai.

Rugsėjo mėnesį mokiniai apsilankė Skriaudžiuose esančioje A. Majaus verpykloje- karšykloje, kur klausėsi įdomaus verpyklos savininko pasakojimo, susipažino su vilnos rūšimis, stebėjo, kaip ir kuo ji apdirbama.Spalio mėnesį vykome į cukraus fabriką esantį Marijampolėje. Dalyvavome pažintinėje ekskursijoje „Runkeliuko kelionė“. Lydimi gido G. Šlekio mokiniai susipažino su baltojo cukraus gamyba, pamatė, kaip cukrinis runkelis virsta akinamai baltu saldžiu kristalu. Mokiniai apsilankė žaliavų ir gamybos laboratorijose, istoriniuose cukraus fabriko pastatuose, iš arti stebėjo cukraus gamybos procesą.

20171020 100847  20171020 101803

20171020 105623  20171020 110231 20171020 110721

Lapkričio mėnesį mokiniai lankėsi Marijampolės Kraštotyros muziejuje. Čia jie susipažino su žvakių liejimo procesu, keramikos tradicijomis ir patys lipdė molinius dubenėlius, liejo žvakes.

20171110 095356 20171110 102750

20171110 100258 20171110 103012 20171110 103030

Mokyklos laboratorijoje praktinių darbų metu mokiniai naudodami natūralias priemones gamino vonios druską. Jūros druskoje yra apie 50 teigiamai sveikatą veikiančių mikroelementų ir tai yra puiki gydomoji priemonė.

20171201 082456 20171201 082533

 

20171201 082929  20171201 082959

20171201 084719

Gruodžio mėnesį Kauno VII forte dalyvavome edukacinėje programoje „Kas yra chemija. Cheminių reakcijų tipai“. Mokiniai stebėjo ir patys atliko įvairius cheminius eksperimentus, aiškinosi kodėl, jie vyksta. Kai  kuriuos eksperimentus atlikome ir mokykloje. Įgytas žinias ir įgūdžius bus galima pritaikyti chemijos laboratorinių darbų metu.

 20171204 111254

20171121 101643 20171204 110001

Atlikus projekto grįžtamąjį  Atlikę projekto grįžtamąjį ryšį, supratome, kad projekto veiklos mokiniams labai patiko ir mielai dalyvautų šiame projekte kitais metais.