Kuriame saugią mokyklą!

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje įgyvendinamas

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo instituto projektas „Kuriame saugią mokyklą!

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: Plutiškių gimnazija, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla – daugiafunkcinis centras, Kauno Šv. Mato gimnazija, Kauno jėzuitų gimnazija ir Ateitininkų federacija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto tikslas: įgalinti mokyklos bendruomenę atpažinti smurto apraiškas ir ugdyti nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

  • supažindinti mokyklos bendruomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje formomis.
  • ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui tiek savyje, tiek kituose.
  • lavinti gebėjimą atpažinti savo jausmus bei poreikius ir juos reikšti nenaudojant psichologinio smurto.
  • Įgalinti mokyklos ugdytojus lavinti mokinių nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje.

Tikslinės grupės:  bendrojo lavinimo mokyklų ugdytojai (klasės auklėtojai, mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai, mokyklos administracijos darbuotojai).

Projekto veiklos

Numatytos paskaitos–praktiniai užsiėmimai šiomis temomis: „Smurto artimoje aplinkoje formos“, „Jausmų įsisąmoninimas ir tinkama raiška: kaip valdyti pyktį ir agresiją“, „Smurtas kaip tragiška neatpažinto poreikio išraiška“, „Elgesys patyrus smurtą: ką galiu pats/-i, kur ieškoti pagalbos?“ ir „Ugdytojų galimybės lavinti mokinių nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje“.

Laukiami projekto rezultatai

Projekto metu mokyklų ugdytojai mokysis stebėti ir atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, lavins gebėjimą atpažinti savo ir kito jausmus, susipažins su pykčio ir agresijos valdymo būdais, supras poreikių svarbą ir griaunančią neteisingai išreikšto poreikio galią, susipažins su smurtinio elgesio valdymo strategijomis ir institucine pagalba, gaus metodinę medžiagą apie nesmurtinio bendravimo ugdymą (šią medžiagą ugdytojai galės naudoti dirbant su mokiniais). To pasekoje pagerės mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai ir  mokyklos mikroklimatas.