Jaunųjų lyderių – oratorių konferencija „Tai gražiai mane augino (Just. Marcinkevičius)“,

skirta Lietuvos 100-čiui

 

„Jeigu sugebėsite tapti lyderiu viduje, sugebėsite būti ir tokiu žmogumi, kokiu norite išorėje. Kiti žmonės norės sekti jumis. Ir kai tai nutiks, būsite pasiruošęs išspręsti bet kokią problemą pasaulyje“, – teigia knygų apie lyderystę autorius Džonas Maksvelis.  Tokiais žodžiais projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginį - Kazlų Rūdos savivaldybės mokinių jaunųjų lyderių – oratorių konferenciją „Tai gražiai mane augino (Just. Marcinkevičius)“ pradėjo vedėja Agnė. 2018 m. kovo 29 d. per 60 Kazlų Rūdos savivaldybės mokinių tapo lyderiais, nes išdrįso atsistoti prieš auditoriją ir išsakyti savo mintis apie lyderystę, jaunimo aktualijas, valstybės lyderius, Lietuvą vedusius į nepriklausomybę, kovojusius už jos laisvę ir ateitį. Jaunųjų lyderių - oratorių amžius (iš viso dalyvių 158) – nuo septynerių iki devyniolikos metų, tad konferencijos darbotvarkė buvo suskirstyta sekcijomis: 1-4 klasių mokiniai diskutavo tema „Mes – antrojo Lietuvos šimtmečio vaikai“. Konferencijos minčių linkmę nulėmė Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos ,,Elmos“ mokyklos- darželio direktorė, kalbėjusi tema ,,Svajonės – skraidymas padebesiais ar..?“ Ir pasipylė jaunųjų oratorių mintys apie svajones, gimtinės, valstybės ir, žinoma, jų pačių ateitį, mėginimai aptarti, kaip tai galima būtų padaryti. Jiems padėjo šaunioji vedėjų komanda: Takė-Makė (Kakės Makės pusseserė) ir padėjėjai. Jie nuramino jauniausiuosius konferencijos dalyvius, kad žodis lyderis nėra jau toks nesuprantamas ir baisus pradinukui. Netgi pakvietė pažaisti tradicinį liaudies žaidimą „Jurgeli, meistreli“, nustebinusi ir nudžiuginusi visus aiškia ir paprasta mintimi, kad vadinamasis Jurgelis ratelio viduryje, kviečiantis daryti taip, kaip jis, ir yra lyderis.

5 -8 klasių mokiniai gilinosi į savo šeimos, giminės, visos šalies istorinius išgyvenimus, pranešimus rengė tema „Per mano širdį ėjo tas peizažas/ir atsispaudė mano atminty“ (Just. Marcinkevičius). Savo žinias apie lyderystę bei istorinę atmintį pasitikrino mokytojos Audronės Pranckevičienės parengtame protmūšyje, juk, kaip teigė konferencijos vedėja, lyderis gali pripažinti, kad kažko nežino, jog ne į visus klausimus turi atsakymus, o suklydęs drąsiai pripažįsta savo klaidas, taiso jas ir geba atsiprašyti. Dėl to jis visada eina į priekį, lydimas didžiulio pulko bendraminčių, pasitikinčių juo. Svarbiausius konferencijos akcentus paryškino Loreta Matusevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, veikloje „Augame kartu: ieškoti, atrasti, kurti ir dalintis".

Vyriausiųjų konferencijos dalyvių ( I-IV gimnazijos klasių mokiniai) grupė mėgino išsakyti savo įžvalgas tema „Lietuva pasaulio kultūroje“. Mokiniai kalbėjo apie viešojo žodžio galią, laisvės prasmę, darbo vertę, tėvų ir vaikų santykius, Lietuvos valdovų ir didikų atspindžius literatūroje ir kitomis temomis. Tokios temos leido konferencijos vedėjai daryti išvadą, kad ši konferencija skatina auginti jauną lyderį, kuris atrastų ir vestų bendraminčius tinkamu keliu.

                      Apibendrindami konferencijos mintis jaunieji lyderiai teigė: „Nėra brangesnio krašto – tik Lietuva. Mes, jaunoji karta, esame atsakingi už jos ateitį, už jos sėkmę, už jos vietą kitų valstybių bendrijoje, tad jau šiandien turime mokytis drąsos išsakyti savo nuomonę, drąsos svajoti, ieškoti ir kurti. Tam mus šiandieną paskatino projektas „Lyderių laikas 3“.

Gabrielė Vaitkevičiūtė, IV gimnazijos klasės mokinė,

Plutiškių gimnazijos mokinių prezidentė

 

„JUDĖKIM IR BŪKIM SVEIKI“

 

   2015 m. spalio - gruodžio mėn. Plutiškių jaunųjų lyderių klubas įgyvendino Kazlų Rūdos sav. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotą projektą „Judėkim ir būkim sveiki“.

     Projekto metu dalyviai turėjo galimybę ne tik įgyti žinių ir įgūdžių apie sveiką mitybą  ir fizinį aktyvumą, bet ir turiningai, naudingai bei pozityviai leisti laiką. Per judėjimą, sportinę veiklą jaunimas stiprino savo sveikatą.  Įtraukdami jaunimą į neprofesionalų sportą, propagavome  sveiką gyvenimo būdą,  kartu skatinome garbingą ir sąžiningą rungtyniavimą. Vaikai ir jaunimas per sportinę veiklą veikė ne konkurencijos ar lenktyniavimo principu, o bendravo draugiškai ir betarpiškai, tokiu būdu kūrė sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais paremtą vaikų ir jaunimo bendravimo kultūrą.

 

PROJEKTAS „LIETUVOS IR OLANDIJOS SAVANORIAI MOKOSI KARTU

IR VIENI IŠ KITŲ“

 

   VO Plutiškių jaunųjų lyderių klubas  2009 metais   teikė paraišką programai „Veiklus jaunimas“

 1.1 priemonė – Jaunimo mainai.

 

(Programą „Veiklus jaunimas“ Lietuvoje įgyvendina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.)

       Laimėjus finansavimą, 2009m. vasarą, Plutiškių jaunųjų lyderių klubas vykdė projektą Jaunieji Lietuvos ir Olandijos savanoriai mokosi kartu ir vieni iš kitų/Young Lithuanian & Dutch volunteers learn together and from each other.

      Olandijos fondas Jaunimas Lietuvai (Stichting Jongerenactiviteiten voor Litouwen (SJVL) jau bendradarbiauja su trijų Lietuvos regionų jaunimo grupėmis. Organizacijos tikslas – skatinti jaunų žmonių savanorišką darbą sudėtingomis Lietuvos bendruomenių sąlygomis ir plėsti jį Lietuvos kaime - Plutiškėse.  Per kūrybines užduotis buvo skatinamas jaunų  žmonių tobulėjimas. Jaunimo mainų projektas „Jaunieji Lietuvos ir Olandijos savanoriai mokosi kartu ir vieni iš kitų“ bendram darbui suvienijo dviejų šalių – Lietuvos ir Olandijos – jaunus žmones, skatino dirbti savanorišką darbą. Mainų temos: įkvėpimas, motyvacija, bendradarbiavimas, iniciatyva, kultūrų pažinimas. Iš viso 23 jauni žmonės 9 dienas dalyvavo mainų programoje (nuo 2009-07-17 iki 2009-07-25). Jie dirbo kartu, vienoje organizacijoje ir mokėsi vieni iš kitų, pristatė vieni kitiems savo tautinį savitumą. Lankėsi Všį Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, kur surengė renginį centro gyventojams, taip pat Kazlų Rūdos „Carito“ vaikų dienos centro vaikams, renginys Plutiškių kaimo jaunimui, bendruomenei. Apsilankė Jurgežerių vaikų vasaros stovykloje, kur kartu su stovyklaujančiais vaikais aktyviai praleido vakarą stovyklos teritorijoje. Turėjo seminarą „Komandinis darbas“ ir dar daug įdomios veiklos. Programos metodai: mokomieji, aktyvieji, kultūrų pažinimo ( išvyka į Vilnių, bendri renginiai, tarpkultūrinės diskusijos, sportinė veikla).