ĮSPŪDŽIAI IŠ PRANCŪZIJOS

 Šių metų kovo 17-23 d. Plutiškių vidurinės mokyklos komanda, kuri buvo sudaryta iš dviejų mokytojų ir trijų mokinių, vyko Į Prancūziją. Vykdydama Comenius projektą „Dream-Do-Deside“  komanda dalyvavo įvairioje veikloje. Projektas susijęs su karjeros ugdymu, tad ši kelionė padėjo planuoti  ir iš anksto pasirinkti norimą ar labiausiai tinkančią profesiją. Projekte dalyvauja šešios šalys: Lietuva, Portugalija, Latvija, Vokietija, Belgija ir Prancūzija. Išvykoje į Prancūzijos miestelį pavadinimu Pontivy, komanda gyveno šeimose, susipažino su šalies kultūra, maistu, papročiais, populiariausiomis profesijomis, senaisiais amatais ir kt. Apžiūrėjo miestelį, lankė muziejus, plaukiojo laivu, baidarėmis, vyko į įvairias mokymo įstaigas, dalyvavo ugdymo procese. Veiklos tikrai netrūko, o svarbiausia, kad beveik visi minėti dalykai susiję su būsimos karjeros planavimu. Užmegztos pažintys su šešių šalių mokiniais paliko neišdildomą įspūdį.Tai neįkainuojama patirtis, kuri visą gyvenimą išliks dalyvių prisiminimuose.

 

 

Plutiškių vidurinė mokykla kartu su partneriais iš Lenkijos bendruomenę kvies į amatų mugę

 

Plutiškių vidurinei mokyklai 2013 metams skirtas finansavimas įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektą „Amatų mugė“. Projekto tikslas yra per praktinę technologinę veiklą padėti jauniems žmonėms pažinti save, kurti savo karjeros planus. Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos (Lietuva) 10 jaunų žmonių ir 2 vadovai ketina pakviesti Fromborko mokyklų kolektyvo (Lenkija) 10 jaunų žmonių ir 2 vadovus kūrybinei technologinei veiklai. Per 5 projekto dienas jauni žmonės domėsis tradiciniais abiejų valstybių amatais, kūrybinėse technologinėse dirbtuvėse, vadovaujami profesionalių amato (audimo, batikos, dekupažo, drožybos, pynimo iš vytelių) meistrų išmėgins save darbinėje veikloje, kurs pirmuosius savo dirbinius, kuriuos pristatys mugėje, lankysis įvairiose įmonėse, domėsis tokio amato karjeros galimybėmis. Dviejų valstybių jauniems, dar neturintiems karjeros planavimo patirties žmonėms atsivers galimybė pažinti save dar neatrastoje srityje, mokytis amato, ugdyti kūrybiškumą. Taip priimtinais būdais bus ugdomos karjeros planavimo, tolerancijos, pilietiškumo, demokratiškumo kompetencijos.

 

 

 

Per Lietuvą nuvilnijo „Kūrybinių partnerysčių" moksleivių subėgtuvė

Devyniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose rugsėjo 26 d. vykusi "Kūrybinių partnerysčių" projekte dalyvaujančių moksleivių subėgtuvė atkreipė visuomenės dėmesį į kūrybišką mokymąsi ir antrus metus nacionaliniu mastu vykdomą Kūrybinių partnerysčių” projektą. Naujuosius mokslo metus "Kūrybinės partnerystės" pradeda apimdamos dvigubai daugiau mokyklų nei pernai, be to šiemet pirmą kartą Lietuvoje pradedama įgyvendinti nauja kūrybiško mokymosi - Pokyčių mokyklų" programa.

Projektas „Kūrybinės partnerystės“

Projekto pavadinimas: „Eksperimentas G+M“

Nuo 2012 m. vasario mėn. iki birželio mėn. Plutiškių vidurinėje mokykloje vykdomas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas „Eksperimentas G+M“ (gamtamoksliai dalykai + menai).

Šio projekto tyrinėjimo sritis - Mokinių motyvacijos kėlimas mokantis gamtamokslių dalykų (biologijos, fizikos, geografijos) per dalykų integraciją, panašumų ir sąsajų ieškojimą bei vaikų aktyvumo ir judrumo išnaudojimas mokymuisi ir tarpusavio santykių (tarp pačių mokinių bei tarp mokinių ir mokytojų) gerinimui.

Tikslinė grupė - septintokai. Mokslininkai teigia, jog 7-oje klasėje mažėja mokymosi motyvacija pereinant nuo konkretaus mąstymo prie abstraktaus, taip atsiranda mąstymo tingumas. Mokykla ieško būtų, kaip šioje klasėje (7-tos klasės mokinių yra tik viena klasė) prasidėjusį paauglystės maištavimą „išgyventi“ kuo švelniau, ir kaip padėti mokiniams patirti mokymosi džiaugsmą, pažadinti juose slypintį potencialą per kūrybinį gamtamokslių dalykų mokymąsi.

NEDELSK – dėl savęs ir dėl tų, kurie tave myli!


Plutiškių vidurinės mokyklos mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Evelinos Kašauskienės, aktyviai įsijungė į Sveikatinimo projekto „Nedelsk“ akciją - per technologijų pamokas lankstė rožines gerveles – ilgaamžiškumo ir sveikatos simbolį. Japonų legenda byloja, kad gervė gyvena tūkstantį metų. Išlankstę tūkstantį gervių, japonai sujungia jas į juostas ir dovanoja sergantiems žmonėms. Tikima, kad padovanotas tūkstantis išlankstytų popierinių gervių išpildo slapčiausius norus ir dovanoja sveikatą. Mokiniai kurdami gerveles perteikė savo gerumą tiems, kam labiausiai reikia paramos ir dėmesio, jie tiki, kad jų rankomis sušildytos rožinio popieriaus gervelės suteiks jėgų, dovanos džiaugsmą, sveikatą  ir viltį sunkiai sergantiems.