Jaunimo mainų projektas

„Per tave atrandu save“

    Ne vienerius metus prioritetinė Plutiškių vidurinės mokyklos veiklos kryptis – užauginti žmogų, gebantį sėkmingai gyventi ir dirbti šiuolaikinėje visuomenėje nuolat ją tobulinant, todėl vis ieško naujų ugdymo metodų bei formų: vykdo ŠMM pilietinio ir tautinio ugdymo, vaikų ir jaunimo socializacijos projektus, projektą „Drąsinkime ateitį“, savivaldybės sveikatingumo projektą, mokykloje veikia VO „Gelbėkit vaikus“ iniciatyvinė grupė „Vaikai prieš vaikų smurtą“, įkurta visuomeninė organizacija „Plutiškių jaunųjų lyderių klubas“, kuri jau septynerius metus bendradarbiauja su Olandijos jaunimu, aktyvi ir kūrybinga mokinių savivalda. 2008 metų rudenį mokykla pasirašė Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo sutartį su Fromborko mokyklų kolektyvu, tai davė pradžią naujam tarptautiniam bendradarbiavimui.

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas

 „Vabalkšnės  taku“

 

       Plutiškių vidurinės mokyklos mokiniai kartu su Kazlų Rūdos pradinės mokyklos Bebruliškės skyriaus, o kiek vėliau ir su Ąžuolų Būdos pagrindinės mokyklos mokiniais jau ketverius metus įgyvendina pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Vabalkšnės taku“. Plutiškės – tai Vabalkšnės, mažučio upelio, pradžia, prie Bebruliškės Vabalkšnė įsilieja į Pilvę. Šis takas neilgas -  tik truputį daugiau nei 10 kilometrų. Bet svarbus. Tik pradėję projektą vaikai suprato, kad jų veikla neapsiriboja geografijos, kraštovaizdžio pažinimu. Vabalkšnė – tai simbolis, metafora, nusakanti meilę gimtinei, pagarbą žmonėms, tautos tradicijoms. Šiandieninė sumaterialėjusi gyvenamoji aplinka neskatina vaikų domėtis savo kaimo, šeimos, genties, krašto istorija, tradicijomis, nemotyvuota saugoti, gerbti ir toleruoti senąsias moralines, etines bei etnines vertybes. Mūsų apylinkėse nėra įžymių geografinių, istorinių vietovių, todėl vaikai neranda kuo didžiuotis, apie ką kalbėti pasakodami apie savo gimtinę.

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas 

,,Audimo mokyklėlė"      

Šiandienos sumaterialėjusioje visuomenėje kaimo vaikai vis labiau atitrūksta nuo savo būties šaknų. Etninis ir tautinis auklėjimas labai reikalingas visaverčio piliečio ugdymui. Liaudies menas tam labai palankus, todėl mokykla jau kelinti metai įgyvendina gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektą „Audimo mokyklėlė“. Idėja kilo jau seniai, todėl susirinkome kaimo moterų padovanotas audimo stakles ir susistatėme nuošalioje, kitai veiklai nelabai tinkančioje mokyklos patalpoje. Mokyklos jėgomis pasigaminome juostinių staklių. Norime, kad projekto dėka vaikai drąsiai sakytų: ,,savo Plutiškėse mes nusiaudžiame..., darome įdomius darbus iš netradicinių medžiagų.“