Direktore

Pavaduotoja

Mokyklos direktorė
Irena Kašauskienė
Tel.Nr. 8-343-31236
Faksas 8-343-31236
Dir
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Liucija Naginionienė
Tel.Nr. 8-343-31236
Faksas 8-343-31236
pav