2021-2022 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų ir vidurinių mokyklų trečios grupės (miestelių mokyklų) prizininkė Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

2021-2022 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų ir vidurinių mokyklų trečios grupės (miestelių mokyklų) prizininkai Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos sportininkai. Žaidynių1organizatoriai kėlė tikslą – per sportą ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio aktyvumo ir sporto svarbą.  Kadangi dėl pandemijos kontaktinių renginių buvo atsisakyta, mokykla, dalyvaujanti Lietuvos mokyklų žaidynėse, pildė dalyvavimo žaidynėse lentelę, viešino mokykloje organizuotas  varžybas, sporto šventes, konkursus. Organizatoriai vertino, kiek šie renginiai atitinka žaidynių keliamus uždavinius: ar praktikuojamos įvairios sporto šakos, ar formuojami mokinių įgūdžiai sportuoti visą gyvenimą, ar mokyklos skiria daugiau dėmesio fiziniam aktyvumui ir sportui, ar suteikiamos galimybės kiekvienam mokiniui sportuoti nepatiriant diskriminacijos ir gerbiant sporto ir olimpines vertybes.

Įsimintiniausi Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2021-2022 m.m. renginiai:

2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis - #walk15 žingsnių iššūkis „Mokyklos eina“;

2021 m. rugsėjis – dalyvavimas VO „Gelbėkit vaikus“ socialinėje iniciatyvoje „Solidarumo bėgimas“;

2021 m. gruodžio mėn. – keturios gimnazistų komandos (IG-IVG kl.) dalyvavo KTU paskelbtame konkurse „Sukurk užkandžių dėžutę sportuojančiam klasės draugui“, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos I gimnazijos klasės komanda tapo konkurso laureate;

2021 m. gruodžio mėn. – tarpklasinės krepšinio 2X2 varžybos;

2021 m. gruodžio mėn. -  individualios rankos lenkimo varžybos;

2022 m. sausio- vasario mėn. – Stalo teniso varžybos;

2022 m. balandžio mėn. – svarsčio kilnojimo turnyras;

2022 m. birželio mėn. – nepamokinės veiklos diena „Sporto šventė.