I.            PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO REZULTATAI

 

 

1

2013/2014 m.m.

pabaiga

išklausė X klasės programą

23

2

iš 1 skilties mokėsi pagal individualizuotas programas

0

3

įgijo pagrindinį išsilavinimą

22

4

2014/2015 m.m.

pabaiga

išklausė IIG klasės programą

23

5

iš 4 skilties mokėsi pagal individualizuotas  programas

0

6

įgijo pagrindinį išsilavinimą

21

7

2015/2016 m.m.

pabaiga

išklausė IIG klasės programą

26

8

iš 7 skilties mokėsi pagal individualizuotas  programas

0

9

įgijo pagrindinį išsilavinimą

24

10

Per 3 metus

išklausė IIG klasės programą

72

11

besimokiusių pagal

individualizuotas  programas

0

12

Išklausiusių IIG klasės programą, išskyrus besimokiusius pagal individualizuotas programas

72

13

įgijo pagrindinį išsilavinimą

67

14

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą procentais nuo 12 skilties

93

 

II.            MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINĘ AR PRADINĘ (NEPILNĄ PAGRINDINĘ) MOKYKLĄ, TOLESNIS MOKYMASIS

1

Mokyklos baigiamoji klasė

IV

kl.

VIII

kl.

IG

kl.

IIG

kl.

2

2014- 08-31

mokinių, baigusių mokyklą, skaičius

14

24

20

23

3

Išvykusiųjų

mokytis

į priskirtą mokyklą

0

0

0

0

4

į kitas mokyklas

1

0

0

0

5

iš 4 skilties į gimnazijas ar profesines mokyklas skaičius

0

2

0

0

6

nutraukusiųjų mokymąsi skaičius

0

1

0

2

7

2015- 08-31

mokinių, baigusių mokyklą, skaičius

17

12

22

21

8

Išvykusiųjų

mokytis

į priskirtą mokyklą

0

0

0

0

9

į kitas mokyklas

1

0

0

0

10

iš 9 skilties į gimnazijas ar profesines mokyklas skaičius

0

0

0

1

11

nutraukusiųjų mokymąsi skaičius

0

0

0

1

12

2016- 08-31

mokinių, baigusių mokyklą, skaičius

7

14

13

24

13

 Išvykusiųjų

mokytis

į priskirtą mokyklą

0

0

0

0

14

į kitas mokyklas

0

1

0

0

15

iš 14 skilties į gimnazijas ar profesines mokyklas skaičius

0

0

1

2

16

nutraukusiųjų mokymąsi skaičius

0

0

0

0

17

mokinių, baigusių mokyklą, skaičius

38

50

55

68

18

 iš viso išvykusių mokytis

į priskirtą mokyklą

0

0

0

0

19

į kitas mokyklas

2

2

0

0

20

į gimnazijas ar profesines mokyklas skaičius

0

1

1

3

21

iš viso nutraukusių mokymąsi per 3 metus skaičius

0

1

0

3

22

išvykusiųjų į priskirtą mokyklą procentas nuo baigusiųjų mokyklą

0

0

0

0

23

išvykusiųjų į kitas mokyklą procentas nuo baigusiųjų mokyklą

5,2

4,0

0

0

24

išvykusiųjų į gimnazijas ar profesines mokyklas procentas nuo išvykusiųjų į kitas mokyklas skaičius

0

2,0

1,8

4,4

25

nutraukusiųjų mokymąsi skaičius nuo baigusiųjų mokyklą skaičius

0

2,0

0

4,4

 

III.            VALSTYBINIAI BRANDOS EGZAMINAI

 

1

2013/2014

m.m.

laikiusiųjų egzaminus skaičius (pagal lietuvių kalbą)

29

2

laikiusiųjų valstybinius egzaminus skaičius

17

3

laikyta valstybinių egzaminų

53

4

išlaikyta valstybinių egzaminų

52

5

iš 4 skilties išlaikyta puikiai, l. gerai, gerai (51-100)

14

6

2014/2015

m.m.

laikiusiųjų egzaminus skaičius (pagal lietuvių kalbą)

29

7

laikiusiųjų valstybinius egzaminus skaičius

16

8

laikyta valstybinių egzaminų

55

9

išlaikyta valstybinių egzaminų

52

10

iš 9 skilties išlaikyta puikiai, l. gerai, gerai (51-100)

13

11

2015/2016

m.m.

laikiusiųjų egzaminus skaičius (pagal lietuvių kalbą)

30

12

laikiusiųjų valstybinius egzaminus skaičius

17

13

laikyta valstybinių egzaminų

49

14

išlaikyta valstybinių egzaminų

45

15

iš 14 skilties išlaikyta puikiai, l. gerai, gerai (51-100)

10

16

Išlaikytų valstybinių egzaminų procentas nuo laikytų valstybinių egzaminų skaičiaus

95 %

17

Išlaikytų valstybinių egzaminų puikiai, l. gerai, gerai (51-100) procentas nuo laikytų valstybinių egzaminų

24 %

 

 

IV.            VIDURINIO IŠSILAVINIMO ĮSIGIJIMAS

 

1

2013/2014 m.m.

+suaugusieji

išklausė XII klasės programą

5

2

įgijo vidurinį išsilavinimą

24

 

2014/2015 m.m.

+suaugusieji

išklausė IVG klasės programą

11

4

įgijo vidurinį išsilavinimą

26

5

2015/2016 m.m.

+suaugusieji

išklausė IVG klasės programą

5

6

įgijo vidurinį išsilavinimą

28

7

Iš viso per 3 metus

išklausė IVG klasės programą

21

8

įgijo vidurinį išsilavinimą

78

9

Įgijusių vidurinį išsilavinimą procentas nuo išklausiusiųjų XII klasės programą

73 %