Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija
Informacija apie vidutinį gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2020 m.

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1

Aplinkos tvarkytojas

1

MMA

MMA

MMA

MMA

2

Auklėtojas be kvalif.kategorijos

1.25

816.64

816.64

816.64

1 216.16

3

Ikimokyklinio ugdymo programos mokytojo padėjėjas

2

359.04

359.04

359.04

359.04

4

Autobuso vairuotojas

2

718.08

718.08

718.08

718.08

5

Bibliotekininkas

1

844.80

844.80

844.80

6

Budėtojas

1.5

MMA

MMA

MMA

MMA

7

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas

0.5

422.40

8

Buhalterijos tarnautojas

0.5

354.64

354.64

354.64

9

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1 487.20

1 487.20

1 487.20

1 487.20

10

Direktorius

1

2 131.27

2 131.27

2 131.27

2 131.27

11

Elektrotechnikas

1

790.24

790.24

790.24

790.24

12

Kompiuterininkas

1

716.00

716.00

716.00

716.00

13

Katilinės darbininkas

3

866.32

866.32

14

Logopedas

0.5

356.21

356.21

356.21

356.21

15

Mokykos psichologas

0.5

622.16

622.16

622.16

622.16

16

Mokytojo padėjėjas

0.5

359.04

359.04

359.04

359.04

17

Pagalbinis darbininkas

1.25

MMA

MMA

MMA

MMA

18

Statinių priežiūros darbininkas

0.5

MMA

MMA

MMA

MMA

19

Priešmokyklinio ugdymo vyr.pedagogas

1

1 207.36

1 207.36

1 207.36

1 416.80

20

Raštinės administratorius

1

790.24

790.24

790.24

790.24

21

Socialinis pedagogas

1

1 036.64

1 036.64

1 036.64

1 036.64

22

Specialusis pedagogas

0.5

23

Ūkvedys

1

829.75

829.75

829.75

829.75

24

Valytojas

3.75

MMA

MMA

MMA

MMA

25

Vyriausiasis buhalteris

1

1 135.20

1 135.20

1 135.20

1 135.20

Pedagogų VDU pagal kvalifikacijos kategoriją ir stažą

Etato dalis

I ketvirtis

II ketvirtis

Etato dalis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Mokytojų skaičius

Mokytojų skaičius

Mokytojas                            (iki 10 metų)

2.21

         664.44  

         664.44  

1.82

         641.56  

      642.56  

4

2

Mokytojas                            (10-25 metų)

                 -    

0.44

         291.34  

      292.34  

2

Vyr. mokytojas                       (iki 15 metų)

1.02

      1 262.57  

      1 262.57  

0.95

      1 365.41  

   1 366.41  

1

1

Vyr. mokytojas                     (15 ir daugiau)

10.48

         965.97  

         965.97  

10.1

      1 035.51  

   1 035.51  

14

14

Metodininkas                          (iki 15 metų)

0.62

         801.23  

         801.23  

0.72

      1 036.18  

   1 037.18  

1

1

Metodininkas                           (15 ir daugiau)

3.64

         971.66  

         971.66  

4.02

      1 191.58  

   1 191.58  

 

 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija
Informacija apie vidutinį gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2019 m.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m.

 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 

1

Aplinkos tvarkytojas

1

         555,00  

         555,00  

         555,00  

         555,00  

 

2

Auklėtojas be kvalif.kategorijos

0,75

         642,26  

         642,26  

         642,26  

         642,26  

 

3

Auklėtojo padėjėjas

0,5

         273,34  

         273,34  

         273,34  

         273,34  

 

4

Autobuso vairuotojas

2

         584,74  

         584,74  

         584,74  

         584,74  

 

5

Bibliotekininkas

1

         657,40  

         657,40  

         657,40  

         657,40  

 

6

Budėtojas

1,25

         416,38  

         416,38  

         416,38  

         416,38  

 

7

Buhalterijos tarnautojas

0,5

         286,32  

         286,32  

         286,32  

         286,32  

 

8

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

      1 392,65  

      1 392,65  

      1 392,65  

      1 392,65  

 

9

Direktorius

1

      1 813,04  

      1 813,04  

      1 813,04  

      1 813,04  

 

10

Elektrotechnikas

1

         605,50  

         605,50  

         605,50  

         605,50  

 

11

Kompiuterininkas

1

         584,74  

         584,74  

         584,74  

         584,74  

 

12

Katilinės darbininkas

3

         583,59  

         583,59  

         583,59  

         583,59  

 

13

Logopedas

0,5

         485,27  

         485,27  

         485,27  

         485,27  

 

14

Mokykos psichologas

0,5

         503,43   

         503,43  

         503,43  

         503,43  

 

15

Mokytojo padėjėjas

0,5

         292,37  

         292,37  

         292,37  

         292,37  

 

16

Pagalbinis darbininkas

0,75

         416,25  

         416,25  

         416,25  

         416,25  

 

17

Statinių priežiūros darbininkas

0,5

277,50

         277,50  

         277,50  

         277,50  

 

18

Priešmokyklinio ugdymo vyr.pedagogas

1

         999,94  

         999,94  

         999,94  

         999,94  

 

19

Raštinės administratorius

1

         605,50  

         605,50  

         605,50  

         605,50  

 

20

Socialinis pedagogas

1

      1 006,86  

      1 006,86  

      1 006,86  

      1 006,86  

 

21

Specialusis pedagogas

0,5

         432,50  

         432,50  

         432,50  

         432,50  

 

22

Ūkvedys

1

         707,57  

         707,57  

         707,57  

         707,57  

 

23

Valytojas

3,75

         520,73  

         520,73  

         520,73  

         520,73  

 

24

Vyriausiasis buhalteris

1

      1 038,00  

      1 038,00  

      1 038,00  

      1 038,00  

 
               

Pedagogų VDU pagal kvalifikacijos kategoriją ir stažą

Etato dalis

I ketvirtis

II ketvirtis

Etato dalis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Mokytojų skaičius

Mokytojų skaičius

Mokytojas (iki 10 metų)

1,01

         406,37  

         406,37  

2,21

         664,44  

      664,44  

3

4

Mokytojas (10-15 metų)

0,26

           33,15  

           33,15  

 

 

              -    

1

 

Vyr. mokytojas (iki 15 metų)

1,2

      1 494,06  

      1 494,06  

1,02

      1 262,57  

   1 262,57  

1

1

Vyr. mokytojas (15 ir daugiau)

11,65

      1 047,99  

      1 047,99  

10,48

         965,97  

      965,97  

14

14

Metodininkas (iki 15 metų)

0,67

         865,85  

         865,85  

0,62

         801,23  

      801,23  

1

1

Metodininkas (15 ir daugiau)

3,59

         987,22  

         987,22  

3,64

         971,66  

      971,66  

5

5

 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija
Informacija apie vidutinį gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2018 m.

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2018 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1

Aplinkos tvarkytojas

1

396,10

400

400

400

2

Auklėtojas be kvalif.kategorijos

0,75

426,32

426,32

426,32

426,32

3

Auklėtojo padėjėjas

0,5

208,93

208,93

208,93

208,93

4

Autobuso vairuotojas

2

421,35

421,35

421,35

421,35

5

Bibliotekininkas

1

503,50

503,50

503,50

503,50

6

Budėtojas

1

341,31

400

400

400

7

Buhalterijos tarnautojas

0,5

172,25

206,7

206,7

206,7

8

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1 358,87

1 358,87

1 358,87

1 358,87

9

Direktorius

1

1 388,60

1 388,60

1 388,60

1 388,60

10

Elektrotechnikas

1

439,90

439,9

439,9

439,9

11

Kompiuterininkas

1

420,03

420,03

420,03

420,03

12

Katilinės darbininkas

3

479,98

479,98

479,98

13

Logopedas

0,5

329,93

329,93

329,93

329,93

14

Mokykos psichologas

0,5

320,65

320,65

320,65

320,65

15

Mokytojo padėjėjas

0,5

210,68

210,68

210,68

210,68

16

Pagalbinis darbininkas

1

400,00

400

400

400

17

Statinių priežiūros darbininkas

0,5

200,00

200

200

200

18

Priešmokyklinio ugdymo vyr.pedagogas

1

756,58

756,58

756,58

756,58

19

Raštinės administratorius

1

439,90

439,9

439,9

439,9

20

Socialinis pedagogas

1

575,05

575,05

575,05

575,05

21

Specialusis pedagogas

0,5

258,40

258,40

258,40

22

Ūkvedys

1

383,84

439,9

439,9

541,93

23

Valytojas

3,75

352,58

400

400

400

24

Vyriausiasis buhalteris

1

804,90

795

795

795

Pedagogų VDU pagal kvalifikacijos kategoriją ir stažą

Savaitinės valandos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Mokytojų skaičius

Mokytojas                            (iki 10 metų)

15,34

         126,24  

         127,24  

         128,24  

311,24

3

Mokytojas                            (10-15 metų)

42,19

         358,67  

         359,67  

         360,67  

3

Vyr. mokytojas                       (iki 15 metų)

38,76

      1 060,99  

      1 061,99  

      1 062,99  

1144,29

1

Vyr. mokytojas                     (15 ir daugiau)

354,35

         610,01  

         611,01  

         612,01  

760,82

16

Metodininkas                          (iki 15 metų)

24,35

         349,74  

         350,74  

         351,74  

663,15

2

Metodininkas                           (15 ir daugiau)

107,4

         647,52  

         648,52  

         649,52  

829,69

5

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJA

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

Eil.

Nr.

Pareigų

pavadinimas

Etatas

2017 m. I ketvirtis

2017 m. II ketvirtis

2017 m. III ketvirtis

2017 m. IV ketvirtis

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, Eur

1.

Direktorius

1

10,48

1367,64

10,48

1367,64

10,48

1367,64

10,48

1367,64

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

9,2

1200,60

9,2

1200,60

9,2

1200,60

9,2

1200,60

3.

Mokytojas (15 ir daugiau metų)

0,6

3,27

259,28

3,27

259,28

3,27

259,28

3,27

259,28

4.

Mokytojas be kval.kateg. (3-10 metų)

3,2

3,17

1373,88

3,17

1373,88

3,17

1373,88

3,17

1373,88

5.

Mokytojas be kval. kateg. (10-15 metų)

2,23

3,18

953,32

3,18

953,32

3,18

953,22

3,18

953,22

6.

Mokytojas, vyresnysis (15 ir daugiau)

21

3,67

10207,87

3,67

10207,87

3,67

10207,87

3,67

10207,87

7.

Mokytojas metodininkas (10-15metų)

0,32

4,32

206,05

4,32

206,05

4,32

206,05

4,32

206,05

8.

Mokytojas metodininkas (15 ir daugiau)

5,81

4,43

3492,33

4,43

3492,33

4,43

3492,33

4,43

3492,33

9.

Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas

1

5,1

665,55

5,1

665,55

5,1

665,55

5,1

665,55

10.

Socialinis pedagogas metodininkas

1

6,2

809,10

6,2

809,10

6,2

809,10

6,2

809,10

11.

Specialusis pedagogas

0,5

3,84

250,56

3,84

250,56

3,84

250,56

3,84

250,56

12.

Logopedas

0,5

3,84

250,56

3,84

250,56

3,84

250,56

3,84

250,56

13.

Psichologas

0,5

4,84

315,81

4,84

315,81

4,84

315,81

4,84

315,81

14.

Auklėtojas be kvalif. kategorijos

0,75

4,57

447,29

4,57

447,29

4,57

447,29

4,57

447,29

15.

Bibliotekininkas

1

3,8

495,90

3,8

495,90

3,8

495,90

3,8

495,90

16.

Mokytojo padėjėjas (5-10metų)

0,5

3,04

198,36

3,04

198,36

3,04

198,36

3,04

198,36

17.

Mokytojo padėjėjas (iki 2 metų)

0,5

3

195,75

3

195,75

3

195,75

3

195,75

18.

Kompiuterininkas

1

3,02

394,11

3,02

394,11

3,02

394,11

3,02

394,11

19.

Vyriausiasis buhalteris

1

4,6

600,30

4,6

600,30

4,6

600,30

4,6

600,30

20.

Buhalterijos tarnautojas

0,5

3,04

198,36

3,04

198,36

3,04

198,36

3,04

198,36

21.

Raštinės administratorius

1

3,15

411,08

3,15

411,08

3,15

411,08

3,15

411,08

22.

Ūkvedys

1

3,2

417,60

3,2

417,60

3,2

417,60

3,2

417,60

23.

Elektrotechnikas

1

3,2

417,60

3,2

417,60

3,2

417,60

3,2

417,60

24.

Katilinės darbininkas

3

3,04

1190,16

3,04

1190,16

3,04

1190,16

3,04

1190,16

25.

Pastatų priežiūros darbininkas

0,5

MMA

190,00

MMA

190,00

MMA

190,00

MMA

190,00

26.

Pagalbinis darbininkas

1

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,0

27.

Aplinkos tvarkytojas

1

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,00

28.

Autobuso vairuotojas

1

3,07

400,64

3,07

400,64

3,07

400,64

3,07

400,64

29.

Valytojas

3,75

MMA

1425,00

MMA

1425,00

MMA

1425,00

MMA

1425,00

30.

Budėtojas

1

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,00

MMA

380,00

Pateiktas darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių.

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJA

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS

Eil.

Nr.

Pareigų

pavadinimas

Etatas

2016 m. I ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. III ketvirtis

2016 m. IV ketvirtis

Koefi-cientas

Darbo užmokestis Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis Eur

Koefi-cientas

Darbo užmokestis Eur

1

Direktorius

1

33,13

1176

33,13

1176

33,13

1176

33,13

1176

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

29,35

1042

29,35

1042

29,35

1042

29,35

1042

3

Mokytojas

(už 18 val.)

0,52

11,19

397

11,19

397

11,88

422

11,88

422

4

Mokytojas be kvalif.

kat. (už 18 val.)

4,65

10,92

388

10,92

388

11,96

425

11,96

425

5

Vyr.mokytojas

(už 18 val)

23,25

12,50

444

12,50

444

13,35

474

13,35

474

6

Mokytojas metodininkas

(už 18 val.)

4,46

12,81

455

12,81

455

14,28

507

14,28

507

7

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

17,98

638

17,98

638

18,55

659

18,55

659

8

Socialinis pedagogas metodininkas

1

21,75

772

21,75

772

22,43

796

22,43

796

9

Specialusis pedagogas

0,5

13,70

243

13,70

243

13,98

248

13,98

248

10

Logopedas

0,5

13,70

243

13,70

243

13,98

248

13,98

248

11

Psichologas

0,5

17,20

 

305

17,2

305

17,55

312

17,55

312

12

Auklėtojas

0,75

16,10

572

16,10

572

16,6

442

16,6

442

13

Bibliotekininkas

1

11,90

422

11,90

422

13,9

493

13,9

493

14

Mokytojo padėjėjas

1

MMA

350

MMA

350

MMA

380

MMA

380

15

Kompiuterininkas

0,5

MMA

175

MMA

175

MMA

190

MMA

190

16

Laborantas

0,5

MMA

175

MMA

175

MMA

190

MMA

190

17

Vyriausiasis buhalteris

1

16,50

586

16,50

586

16,5

586

586

586

18

Buhalterio padėjėjas

0,5

MMA

175

MMA

175

MMA

190

MMA

190

19

Raštinės vedėjas

1

11,40

405

11,40

405

11,4

405

405

405

20

Ūkvedys

1

11,40

405

11,40

405

11,4

405

405

405

21

Energetikas

1

10,00

355

10,00

355

MMA

380

MMA

380

22

Kūrikas

3,5

MMA

1225

MMA

1225

MMA

1330

MMA

1330

23

Pastatų priežiūros darbininkas

0,5

MMA

175

MMA

175

MMA

190

MMA

190

24

Darbininkas

1

MMA

350

MMA

350

MMA

380

MMA

380

25

Aplinkos tvarkytojas

1

MMA

350

MMA

350

MMA

380

MMA

380

26

Vairuotojas

1

MMA

350

MMA

350

MMA

380

MMA

380

27

Valytojas

3,75

MMA

1400

MMA

1400

MMA

1425

MMA

1425

28

Budėtojas

1

MMA

350

MMA

350

MMA

380

MMA

380

Pateiktas darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių.

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJA

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2015 METAIS

Eil.

Nr.

Pareigų

pavadinimas

Etatas

2015 m. I ketv.

2015 m. II ketv.

2015 m. III ketv.

2015 m. IV ketv.

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, EUR (vidutinis vieno mėnesio)

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, EUR (vidutinis vieno mėnesio)

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, EUR (vidutinis vieno mėnesio)

Koefi-cientas

Darbo užmokestis, EUR (vidutinis vieno mėnesio)

1.

Direktorius

1

33,13

1176

33,13

1176

33,13

1176

33,13

1176

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

29,35