Sveikiname – Jūsų įstaiga patvirtinta dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“!

image001 

Dalyvių sąrašas patvirtintas Žemės ūkio ministro 2020-11-04 įsakymu Nr. 3D-759 „Dėl pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020–2021 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c61558401edf11eb9604df942ee8e443?jfwid=-wsolgf930

Informaciją apie tolimesnes Programos veiklas, siurprizus ir t.t. gausite artimiausiu metu.

Sėkmės dalyvaujant Žuvininkystės Programoje! ?