Paslaugų kainos

2022 m.

SPRENDIMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS VALGYKLOJE VIENOS DIENOS MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO


Pagrindas - Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS-197  

„Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Maitinimas Ikimokyklinio ugdymo grupės ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams

Dienos kaina – 2,50 Eur:

pusryčiai – 0,70 Eur,
pietūs – 1,10 Eur,
vakarienė – 0,70 Eur;

 

 Mokestis ugdymo reikmėms tenkinti IUG ir PUG vaikams

Mėnesio įmoka - 10,00 Eur.