FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2019 m.

2018 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2018-12-31

2017 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

2016 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m.

1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m.

1 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

4 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m.

1 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

3 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

4 ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS PRIEDAI

2012 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI

 


 

MOKINIO KREPŠELIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA