NEPAMOKINĖS VEIKLOS DIENA ‚,MOKOMĖS IŠ KINO‘‘

2020 – 06 – 12

FILMŲ ŽIŪRĖJIMAS, PRISTATYMAS IR APTARIMAS

5kl. filmas ‚,Lego istorija‘‘. (Anglų k.)

6 kl. filmas  ,,Čarlis ir šokoladas‘‘. (Anglų k.)

7, 8 kl. filmas ,,Gerumo stebuklas‘‘. (Anglų k.)

I – IIIG kl. filmas ,,Panelė  valstietė‘‘. (Rusų k.)

DARBAS VYKSTA GRUPĖMIS

 9.00 val.  – 10.00 val. 5, 6, 7, 8 kl. atlieka pateiktas užduotis, ruošia pažiūrėtų filmų pristatymus . (Anglų k.)

9 val.  - 9.30 val. IG kl. jungiasi per Moodle. Pristato ir aptaria filmą  ,,Panelė  valstietė’’. (Rusų k.)

9.30 val. – 10.00 val.  IIG kl. jungiasi per Moodle. Pristato ir aptaria filmą  ,,Panelė valstietė‘‘. (Rusų k.)

10.00 val. 7, 8, IIIG kl. jungiasi per Zoom.  Pristato ir aptaria filmą  ,,Gerumo stebuklas’’.  (Anglų k.)

IIIG kl. pristato ir aptaria filmą ‚,Panelė valstietė‘‘. (Rusų k.)

10 val. – 10.30 val. 5 kl. jungiasi per Moodle. Pristato ir aptaria filmą ,,Lego istorija’’. (Anglų k.)

10.30 val. – 11.00 val. 6 kl. jungiasi per Moodle. Pristato ir aptaria filmą  ,,Čarlis ir šokoladas‘‘. (Anglų k.)

11 val. Refleksija.