KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS

NEPAMOKINĖS VEIKLOS DIENOS ,,AŠ-TAUTOS ISTORIJOS DALIS“

NUOSTATAI

I. TIKSLAS

Ugdyti mokinių istorinę savimonę,skatinti istorinio paveldo pažinimą, bei ugdyti mokinių pilietiškumą ir kūrybinius polinkius.

II.UŽDAVINIAI

·         Skatinti pažinti Lietuvos istoriją;

·         Skatinti domėjimąsi pasaulio istorija;

·         Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus;

·         Stiprinti bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

III. DALYVIAI

5 – 8, IG-IIIG klasių mokiniai ir jų auklėtojai dalyvaus grupėse:

1grupė: Istorijos mokytoja- keliauk laiku ir atrask įdomius istorijos faktus.

            IIIgkl.-Istorija- gyvenimo mokytoja.

2grupė: 5 kl.- Lietuvos piliakalniai.

            6 kl.- Napoleono kepurė ir jo kariauna Lietuvoje.

3grupė: 7 kl.- Septyni pasaulio stebuklai.

              8 kl.- Lietuvos didikų dvarų kultūra.

4grupė: Ig kl.-Daraktorių mokykla.

          IIg kl.- Lietuvos tarpukario kultūra, švietimas ir mados.

IV. VIETA IR LAIKAS

Istorijos diena –nuotoliniu būdu vyks 2020m. birželio 10 d. (9.00 – 11.00 val.)

V. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Šventę organizuoja ir vykdo istorijos mokytoja Edita Jūrienė.