KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS
PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

5 – 8  ir  Ig – IIIg klasėms
2020 m. birželio mėn.
VEIKLŲ TVARKARAŠTIS

Veikla 
2019–2020 m. m.
 
Data    
Organizatoriai
 Jaunųjų oratorių virtuali konferencija „Kalba gimtoji lūposna įdėta (J. Degutytė)“;  06-08  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
 Virtuali sporto šventė  06-09  Fizinio  ugdymo mokytojas
 Virtuali istorijos diena „Aš – tautos istorijos dalis“  06-10  Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojai
 Integruoto dalykų mokymosi diena „Virtuali kelionė po pasaulį“  06-11  Visų dalykų mokytojai
 Virtuali integruoto dalykų mokymosi diena „Mokausi iš kino“  06-12  Visų dalykų mokytojai
 Integruoto dalykų mokymosi diena -  turizmo diena „Nemobilus žygis“
 Karjeros  diena „Profesijų mugė“
 06-15  Visų dalykų mokytojai
 Virtualaus integruoto dalykų mokymosi diena -
 karjeros  diena „Profesijų mugė"
 06-16  Visų dalykų mokytojai
 Klasės auklėtojo diena 5 – 8 kl mokiniams  06-17  Klasių auklėtojai

 Paskutinio skambučio šventė:
 5 – 8 kl. mokiniams
 IG – IIIG kl. mokiniams

 06-18
 06-17
 Klasių auklėtojai