NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE

Nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu.
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos virtuali mokymosi aplinka (VMA) - MOODLE

https://plutiskes.vma.lm.lt