Vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“

Kaip daugelį metų iš eilės taip ir šių mokslo metų pabaigoje, birželio 2 – 13 dienomis, Plutiškių vidurinėje mokykloje, vyko vaikų dieninio tipo vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovyklai vadovavo muzikos mokytoja metodininkė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rasuolė Kazakevičienė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Jolanta Nejuviene. Stovyklą lankė 30 tos pačios mokyklos priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinių.

 

 

Stovyklos metu vaikai užsiminėjo įvairiomis veiklomis. Kiekviena diena prasidėdavo visiems susirinkus į klasę ir pasisveikinus vieni su kitais, susižymėdavome lankomumą, susipažindavome su saugumo instruktažais, jei jie būdavo būtini tos dienos veikloms. Paskui darydavome rytinę mankštą.  

 

Aštuntą valandą trisdešimt minučių eidavome pusryčiauti. Po pusryčių eidavome atgal į klasę ir užsiimdavome tą dieną numatyta veikla. Vėliau apie dvyliktą valandą eidavome pietauti. Po pietų, jei būdavo geras oras, eidavome į lauką, mokyklos stadioną, kuriame žaisdavome įvairius žaidimus.

 

 Antrą valandą, atvažiavus mokyklos autobusui, vaikai būdavo palydimi iki jo ir atsisveikindavome iki kitos dienos.

Pirmąją stovyklos dieną Pelėdžiukų stovykloje visi vieni su kitais susipažinome. Vėliau išsirinkome atsakingus stovyklautojus už lankomumą, drausmę bei atsakingus už maisto paruošimą. Vėliau visi gavo po pelėdą, kurią nusispalvino, išsikirpo ir prisitvirtino ant siūlo ir nešiojo ant kaklo visos stovyklos metu.

Labiausiai įsiminusios veiklos stovyklautojams buvo draugystei skirta diena, kurios metu mokiniai savo geriausiam draugui rašė laišką ant klevo ar liepos lapo, dar nemokantys rašyti piešė. Vėliau su vaikais ėjome  prie mokyklos durų augančio medžio ir kabinome ant jo savo laiškus“.

 

Kita įdomi  veikla, kurią vaikai su malonumu veikė, tai tulpių iš popieriaus darymas. Kiekvienas turėjo iš spalvoto popieriaus padarė po 3-5 tulpes, kurias, lankstė, kirpo ir pritvirtino prie pagaliuko – kotelio.

 

Kitą dieną vaikai ant popierinių lėkščių lipdė makaronų, įvairių sėklų ir kruopų muliažus.

 

 

 

 

 

Piešė paveikslą apie girdėtą padavimą bei kūrė ir maketavo „Stovyklos laikraštį“.

 

Kūrė  „Kaimo“ maketą.

 

Piešė ant popierinių lėkščių „Savo svajonę“.

 

Buvo visiems labai įdomu ir smagu.

 

 

 Visos stovyklos metu buvo įvairiausių veiklų, kurios vaikams labai patiko. Jų metu vaikai: šoko, vaidino, dainavo, piešė ir t.t.

 

 

Paskutinę stovyklos dieną vadovės ir vaikai  organizavo ir dalyvavo renginyje     

„Branginkime tai kas buvo, kas yra ir kas bus“, skirtame birželio 14  - Gedulo ir Vilties dienai.

Vadovės papasakojo vaikams šios dienos istoriją,

 

žiūrėjo filmą apie Trėmimą Lietuvoje.

 

Vėliau vaikai iš sukurtų tulpių sudėjo Lietuvos vėliavą, apie ją uždegė žvakutes,

„supynė“ popierinių gėlių vainiką.

 

Ši akimirka įamžinta kartu su mokyklos direktore bei direktorės pavaduotoja.

 

Po to ėjome prie mokyklos aukuro, kur uždegėme ugnį – Vilties, Šilumos ir Šviesos  simbolį, skirtą ištremtų žmonių atminimui.

 

 

Po oficialios dalies,  vaikai ėjo piešti su kreidelėmis ant asfalto tema „Savo piešinį skiriu Tėvynei“ .

 

 

 

Po renginio vyko stovyklos apibendrinimas – refleksija. Vaikai išsakė savo nuomones, kas patiko, kas nepatiko. Po įdomios diskusijos visi atsisveikinome, palinkėjome vieni kitiems:

šiltos, turiningos ir pilnos įspūdžių vasaros !