Vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“

Šiais metais birželio 4-15 dienomis kaip daugelį metų iš eilės, Plutiškių vidurinėje mokykloje, vyko vaikų dieninio tipo vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukai“. Stovyklai vadovavo muzikos vyresnioji mokytoja Rasuolė Kazakevičienė kartu su dailės mokytoja Evelina Kašauskiene. Stovyklą lankė 30 tos pačios mokyklos mokinių. Mokinių amžius buvo įvairus, bet didžiąją dalį sudarė pradinių klasių mokiniai.

Stovyklos metu vaikai užsiminėjo įvairiomis veiklomis. Kiekviena diena prasidėdavo visiems susirinkus į klasę ir pasisveikinus vieni su kitais, aptardavome kiekvienos dienos planą ir veiklą, susižymėdavome lankomumą, susipažindavome su saugumo instruktažais jei jie būdavo būtini tos dienos veikloms. Po to keliaudavome į sporto salę. Joje darydavome rytinę mankštą ir žaisdavome judrius žaidimus. Devintą valandą eidavome pusryčiauti. Po pusryčių eidavome atgal į klasę ir užsiimdavome tą dieną numatyta veikla. Vėliau apie dvyliktą valandą eidavome pietauti. Po pietų jei būdavo geras oras eidavome į lauką, mokyklos stadioną. Jame žaisdavome įvairius žaidimus. Antrą valandą, atvažiavus mokyklos autobusui, vaikai būdavo palydimi iki jo ir atsisveikindavome iki kitos dienos.

Pirmąją stovyklos dieną Pelėdžiukų stovykloje visi vieni su kitais susipažinome. Vėliau išsirinkome atsakingus stovyklautojus už lankomumą, drausmę bei atsakingus už maisto paruošimą. Vėliau visi gavo po pelėdą kuria nusispalvino išsikirpo ir prisitvirtino ant siūlo ir nešiojo ant kaklo visos stovyklos metu.

Labiausiai įsiminusios veiklos stovyklautojams buvo draugystei skirta diena, kurios metu mokiniai savo geriausiam draugui rašė laišką, dar nemokantys rašyti piešė. Vėliau su vaikais buvo kuriamas draugystės medis. Medžio lapus vaikai piešė patys, o kitoje pusėje rašė palinkėjimą savo draugui. Visi lapai buvo suklijuoti ant trafaretinio medžio.

Kita veikla sulaukusi ne mažesnio vaikų susidomėjimo ir entuziazmo buvo skirta akcijai „Šiukšlėms NE“. Jos metu vaikai su stovyklos vadovėmis išėjo į Plutiškių kaimą rinkti šiukšlių. Jos metu buvo bendraujama ir diskutuojama su stovyklautojais apie gamtos išsaugojimo svarbą ir jos taršą. Vaikai tarpusavyje varžėsi kas daugiau surinks šiukšlių, norėdami parodyti kokia svarbi jiems yra juos supanti aplinka.

Visos stovyklos metu buvo įvairiausių veiklų kurios vaikams labai patiko. Jų metu vaikai: šoko, vaidino, dainavo, piešė ir t.t. Paskutinę stovyklos diena vaikai piešė ir spalvino drugelius kuriuos vėliau išsikirpo ir pritvirtino prie pagaliuko. Vaikai drugelius susmaigstė pievelėje prie įėjimo į mokyklą, kaip padėką už gerai ir smagiai praleistą laiką stovykloje. Vėliau visi stovyklautojai gavo padėkas ir diplomus už pasižymėjimą stovykloje, atliktas veikas. Po oficialios dalies su vaikais buvo atsisveikinta ir palinkėta geros vasaros.